Information om behandlingen av personuppgifter för kunder hos Work Pamoja AB

Genom att göra en beställning av vikarier så blir du kund hos Work Pamoja AB.

Vad gör vi med dina uppgifter?
Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt den information du lämnar när du gör din beställning eller chattar med oss. Vissa uppgifter anses som känsliga uppgifter (t.ex. info om diagnoser). Var därför noga med vilken typ av uppgifter du lämnar till oss, då även dessa sparas. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Work Pamoja ABs tjänster, profilering (dvs. en analys av dig som kund för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Work Pamoja AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Work Pamoja AB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Varför behandlar vi dina uppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter i Work Pamoja ABs kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina beställningar.

Dina rättigheter
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Work Pamoja AB. Erik Widman är utsedd att vara externt dataskyddsombud i Work Pamoja AB. Du kontaktar honom via 070-718 78 05 alternativt dpo@workpamoja.com

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Work Pamoja ABs verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.
Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte vänligen kontakta oss.
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.