Pamoja-modellen

FAKTA:
Pamoja HI LEAP-modellen bygger på data från över 25000 rekryteringar och består av tre steg på vägen till bra jobb och talanger; Fördomsfri rekrytering baserat på potential, strukturerad coachning och fokus på framtiden.

I decennier har vi letat talanger där bristen varit extrem. Det har varit både svårt och nyttigt. Vi har tvingats utmana oss själva, vara kreativa och utveckla helt nya sätt att hitta kompetens. Så har vi utvecklat vår modell för talangförsörjning. Vi kallar den för Pamoja HI LEAP ™, ett akronym av orden Hire, Learn, Proceed. Modellen består av tre steg på vägen till bra jobb och talanger; Fördomsfri rekrytering baserat på potential, strukturerad coachning och fokus på framtiden

Pamoja-modellen bygger på den enkla idén om att människor ska matchas till jobb baserat på sin potential. Och att ett bra jobb är en resa över tid där människor inte bara får en inkomst och trygga villkor utan också möjlighet att utvecklas och påverka den utvecklingen.

En viktig insikt är att bra jobb inte handlar så mycket rätt jobb, utan att alla erfarenheter och kunskaper är bra. Och att framtiden sällan är resultatet av ett exakt karriärrecept (även om det kan låta så ibland). Istället är det den samlade mängden erfarenheter och kunskaper och stödet man får på vägen, som leder framåt.

Vi lever just nu i en tid av snabb förändring och många möjligheter. Då kan det vara svårt att veta vilken väg som är just min. Pamoja-modellen gör kluriga och viktiga frågor om jobbet lite mindre svåra, lite enklare och mycket roligare att ta sig an. Resultatet är att av de som jobbar med Pamoja svarar hela 98 % att de får den hjälp och det stöd de behöver i jobbet. Det är Pamoja-modellen.