Information om behandlingar av personuppgifter om arbetssökande hos People Productions

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i People Productions Sweden AB när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Vad gör vi med dina uppgifter?
Dina personuppgifter kommer bara att användas inom People Productions Sweden AB och av personer som arbetar med rekrytering. People Productions Sweden AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål, profilering (dvs. en analys av dig som sökande för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. 

För att försäkra oss om att du inte förekommer på sidor med innehåll som strider mot gällande lagstiftning eller med t.ex. rasistiskt innehåll så kommer vi att göra en bakgrundskontroll genom att göra en enkel sökning på ditt namn på Google. Det finns ingen möjlighet att söka jobb hos People Productions Sweden AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.
Har du frågor om jobbprocessen eller CV-databasen kan du vända dig till oss på hej@peopleproductions.se eller vårt externa dataskyddsombud Erik Widman. Du kontaktar honom via 070-718 78 05 alternativt dpo@peopleproductions.se
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se).

Varför behandlar vi dina uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är People Productions Sweden ABs berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras. Om du har lämnat ditt samtycke till att informationen lagras även efter att tiden för överklagande har löpt ut, kan informationen lagras under så lång tid som du har samtyckt till. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
De uppgifter du själv fyller i på webbplatsen, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Vissa uppgifter anses som känsliga uppgifter t.ex uppgifter om etniskt ursprung. Var därför noga med vilken typ av uppgifter du lämnar till oss i t.ex. ditt personliga brev, då även dessa sparas. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Dina rättigheter
Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i People Productions Sweden ABs rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till People Productions Sweden AB, Box 11096, 100 61 Stockholm. Märk kuvertet med ”Dataskyddsombudet”. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.