“Att jobba med barn och unga är kul, utmanande, och lärorikt” – William

Namn: William 
Bor: Stockholm
Specialitet: Spelar, sjunger och gör egen musik.

William, berätta lite om dig själv
Jag är utbildad beteendevetare med magister i socialt arbete. Just nu jobbar jag med olika uppdrag i framförallt skola. Det är väldigt kul och stimulerande att jobba med barn och unga i klassrumsmiljöer; det är där allting händer. Min framtidsplan är att jobba med elevhälsa, och jag ser pedagogiken som en väg in till det området.

Egenskaper som är bra att ha som vikarie
Att man är uppmärksam och beredd att hantera det som händer, för det händer saker hela tiden; att vara tydlig, både i undervisningssyfte och i kommunikationen med barn och kollegor, och nummer tre; att ha lite barnasinne själv. Att ha roligt med eleverna är också en viktig del av jobbet. Det gör jobbet lättare!

Pamoja med tre ord
Då vill jag först säga att det oftast är väldigt kul att jobba med barn och unga. Det kan också vara väldigt utmanande, men utmaningarna leder ofta till att man lär sig saker, så det är också väldigt lärorikt. Alltså; kul, utmanande och lärorikt!