PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 24 februari 2021

1 av 3 vikarier väljer läraryrket

Lärarbristen är ett stort samhällsproblem men vikarier hjälper till att lösa bristen. Inte bara som tillfällig lösning utan också långsiktigt. 1 av 3 vikarier väljer att utbilda sig till lärare eller annan pedagogisk utbildning, visar en undersökning från People Productions som presenteras i dag. People Productions, som driver Pamoja och Lärarförmedlarna, kan också visa att 9 av 10 säger sig ha fått ökad förståelse för skolan som arbetsplats.

– Jobbet som lärarvikarie är en tydlig språngbräda till läraryrket. Därför behöver vi uppvärdera synen på vikarier. Det säger Patricia Olby Kimondo, VD för People Productions, som står bakom undersökningen.

Skolverket beräknar att det behövs examineras 188 500 lärare fram till år 2033. Samtidigt saknas 45 000 behöriga lärare och förskollärare. Enligt Universitetskanslersämbetet UKÄ, krävs 8 000 fler nya studenter på lärarutbildningen varje år för att komma till rätta med lärarbristen. Ytterligare ett problem är att en stor andel av studenterna som börjar på lärarutbildningen inte fullföljer utbildningen.

Att hela 1 av 3 som jobbar som vikarie på Pamoja väljer läraryrket visar att man ser att jobbet i skolan är meningsfullt och spännande. Det bekräftar också hur viktigt det är att exponera talangerna för läraryrket som en möjlig karriärväg.

– Bra vikarier handlar om talangförsörjning, inte om att fylla en lucka i det ordinarie schemat. Våra vikarier är kunniga och engagerade, och vill fortsätta arbeta i skolan.
Vi hjälper den som jobbar som vikarie hos oss att förstå vad läraryrket handlar om i praktiken. Det ökar chanserna att man tar steget och faktiskt väljer att utbilda sig till lärare, säger Patricia Kimondo, vd på People Productions

Förmågan att hitta och utveckla talanger till skolan har People Productions utvecklat under 20 år. Det handlar om moderna och avancerade rekryteringsmetoder som riktar sig till både unga och äldre.

– Det handlar om att hjälpa människor att hitta till läraryrket. Många har kanske inte ens övervägt möjligheten att bli lärare. Hos oss får man prova jobbet under ordnade och trygga former. Dessutom finns vi med längs vägen och stöttar och coachar, säger Stina Astner, Kommunikationschef på People Productions och Pamoja.

Arbetsmarknaden för lärare har, precis som arbetsmarknaden i övrigt, påverkats av en allt snabbare förändringstakt i det teknikdrivna, globaliserade samhället. Det skapar nya utmaningar för den som letar talanger eller jobb.

– Vi måste ha höga förväntningar på den som vill bli lärare och våga ställa höga krav. Bara så kan vi öka statusen i yrket. För att klara det måste fler göra mer för att ta avstamp i ungas verklighet och underlätta för talangerna att välja en karriär i skolan, avslutar Patricia Olby Kimondo.

Bakgrund
Undersökningen genomfördes i januari 2021 och skickades till 442 anställda personer som jobbar som vikarier i skola och förskola och som inte är utbildade lärare.

För mer information, kontakta:
Patricia Olby Kimondo, VD och grundare People Productions,
patricia.kimondo@peopleproductions.se

Stina Astner, Kommunikationschef People Productions,
stina.astner@peopleproductions.se

 

Resurser
Ange källa People Productions 2021
Graf 1 av 3 väljer att plugga till lärare
Graf 9 av 10 har fått ökad förståelse för skolan som arbetsplats
Graf 9 av 10 säger att jobbet som vikarie är viktigt
Graf procent förmågor som vikarie
Översiktsbild
Pressmeddelande som PDF
 

Om People Productions
People Productions driver Lärarförmedlarna och Pamoja – Sveriges största talangplattform för den som vill jobba i, eller behöver personal till skolan. Varje år arbetar ca 2000 vikarier, såväl behöriga som obehöriga, på olika uppdrag i skolor, utbildningsföretag och myndigheter. Sedan 1999 har vi hanterat fler än 100 000 sökande och anställt fler än 20 000 talanger till skolan.

Våra obehöriga vikarier är studenter och människor som är nyfikna på en möjlig karriär i skolan och förskolan. Under mer än 20 år har vi utvecklat moderna och avancerade rekryteringsmetoder för att hitta talanger med potential för läraryrket. Hos oss får människor möjlighet att prova jobbet som lärare under trygga former. Det gör att många söker sig vidare till lärarutbildningarna efter att ha provat jobbet hos oss.