Information om behandlingen av personuppgifter vid nedladdning av guider eller annan kommunikation från oss.

Du har valt att ladda ner en av våra guider, eller annan kommunikation från oss, och i samband med det så lämnar du din mailadress.

Vad gör vi med dina uppgifter?
Personuppgifterna används för information, marknadsföring av People Productions tjänster, profilering (dvs. en analys av dig för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
Uppgifterna lämnas av dig själv via vår hemsida när du laddar ner vår guide/kommunikation.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Personuppgifterna finns kvar så länge vi behöver uppgifterna för ändamålen ovan.

Varför behandlar vi dina uppgifter?
Registreringen av personuppgifter sker med stöd av berättigat intresse – artikel 6 (1) f) i dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är People Productions Sweden AB. Erik Widman är utsedd att vara externt dataskyddsombud i People Productions Sweden AB. Du kontaktar honom via 070-718 78 05 alternativt dpo@peopleproductions.se

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i People Productions Sweden ABs verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta oss.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy genom att följa denna länk.