Emelies löneskola

En viktig del i att ha ett jobb är såklart att få lön för jobbet man utför.
Tillsammans med utbetalningen till ditt konto varje månad du jobbar, får du också en lönespecifikation. En lönespecifikation är ett slags kvitto på jobbet du utfört, och intygar att du jobbat på ett tryggt och ordnat sätt. Du som anställd har till exempel rätt att se vilka skatteavdrag som gjorts på din lön – den informationen kan du också se på din lönespecifikation.
Lönespecifikationen är helt enkelt en strukturerad beskrivning av alla delar i din lön. En bra grej, med andra ord!

Men vad betyder egentligen de olika delarna på lönespecifikationen? Här reder vi ut de allra vanligaste begreppen:

  • Lönen betalas ut månaden efter utfört arbete, dvs släpande. Till exempel: det du arbetar i april betalas ut i maj. Lönen har du på ditt konto den 25:e varje månad. Om 25:e däremot är en helgdag får du lönen närmaste vardagen innan.
  • Semesterersättningen är ersättning för semesterdagar som du ännu inte använt, och motsvarar ca 13 % av lönen. När du jobbar med Pamoja får du semesterersättning utbetald varje månad, som ett tillägg på din lön.
  • Inkomstskatt är den skatt som dras från din lön, i enlighet med Skatteverkets uppgifter.
  • Arbetsgivarskatt är den skatt vi, som arbetsgivare, betalar till Skatteverket. 
  • Bruttolön är lönen du får före skatten är avdragen. I bruttolönen ingår bl.a. månadslön, timlön, sjuklön, semesterlön och ob-tillägg. Eventuella avdrag för tjänstledighet, vård av sjukt barn (VAB) görs från bruttolönen
  • Nettolön är den lön du får på ditt konto, efter skatten är avdragen. 
  • Och har du fler frågor om lön eller lönespecifikation – hör av dig så hjälper vi dig.