Jobbet som vikarie i skola och förskola

Pamoja är Sveriges största talangplattform för den som letar jobb eller talanger i skolan och förskolan. I 20 år har vi anställt Sveriges bästa vikarier; nyfikna, initiativrika, glada, ödmjuka, kreativa, ansvarstagande, modiga, talangfulla och jättesnälla vikarier 🙂

Med Pamoja kan du jobba som vikarie från förskola till vuxenutbildning. Här kan du läsa mer om de olika uppdragen. (Psst! Är du behörig eller erfaren lärare? Kolla in vårt systerföretag Lärarförmedlarna.)

Vikarie i grundskola

Som vikarie i grundskolan jobbar du ofta som klasslärare och undervisar en klass i flera ämnen. Det kan t ex vara svenska, matte och SO. Oftast finns det en färdig lektionsplanering som du följer, men ibland är förutsättningarna annorlunda och då är det bra att vara kreativ och duktig på att snabbt hitta alternativa lösningar! Du hjälper också till mellan lektioner; på raster och under måltider.

En del av rollen handlar om hantera relationer med elever, lärare och föräldrar. Att lyssna, fråga, sätta gränser och uppmuntra. Uppdraget handlar såklart alltid om att vara en vuxen förebild.

I rollen som vikarie i grundskolan är förmåga att ta initiativ, kommunicera och lösa problem särskilt användbart.

Resurs och elevassistent

Som resurs och elevassistent i grundskolan hjälper du ordinarie personal med att stötta barn och elever med särskilt behov av stöd. Du har ett extra fokus på den eller de elever som just du har ansvar för. Det kan handla om att bistå i undervisningen men också om att ligga steget före, erbjuda en hjälpande hand, fråga, lyssna, sätta gränser och uppmuntra!

Som resurs/elevassistent har du särskild nytta av förmåga att samarbeta, kommunicera och lösa problem. Du är en trygg, stabil vuxen och ett stöd både i den pedagogiska verksamheten och i de dagliga rutinerna.

Vikarie på fritids

Som vikarie på fritids har du hand om de yngre eleverna efter ordinarie skoltid. På fritids är fokus vanligtvis på att träna socialt samspel genom lek, idrott och kreativa aktiviteter. Ibland innebär uppdraget att du är med och avlastar även under lektionstid.

På fritids stöttar och avlastar du den ordinarie personalen och oftast i samarbete med dem. Vanligtvis finns en planering, men ibland är förutsättningarna annorlunda och då är det bra att vara kreativ och duktig på att snabbt hitta alternativa lösningar!

En del av rollen handlar om att hantera relationer med elever, lärare och föräldrar. Att lyssna, fråga, sätta gränser och uppmuntra. Uppdraget handlar alltid om att vara en vuxen förebild!

Ämneslärare på högstadiet och gymnasiet

För dig som är intresserad av att vikariera som ämneslärare på högstadiet och gymnasiet finns många inriktningar att välja mellan. På de här nivåerna är det viktigt att du verkligen behärskar dina ämnen.

Oftast finns det en färdig lektionsplanering som du följer, men ibland är förutsättningarna annorlunda och då är det bra att vara kreativ och duktig på att snabbt hitta alternativa lösningar! Hos oss får du tillgång till smarta verktyg som du kan använda om planering saknas, för du måste vara beredd på att förbereda delar av undervisningen. 

En del av rollen handlar om hantera relationer med elever, lärare och föräldrar. Att lyssna, fråga, sätta gränser och uppmuntra. Uppdraget handlar såklart alltid om att vara en vuxen förebild.

Vikarie på Vuxenutbildning

För dig som är intresserad av att vikariera inom vuxenutbildningen (gymnasieutbildning för vuxna elever) finns många ämnen att välja mellan. Dessutom finns olika praktiska yrkesutbildningar.

Det är vanligt att våra vikarier undervisar i t ex Svenska för Invandrare (SFI), Svenska som Andraspråk (SvA). Här möter du elever från hela världen som kan ha lång yrkes- och livserfarenhet, men som är nyanlända i Sverige.

I rollen som vikarie inom vuxenutbildningen är färdigheter som kommunikation, samarbete, och problemlösning särskilt användbara!

Vikarie i förskola

Som vikarie i förskolan hjälper du till i det dagliga arbetet när ordinarie personal är sjuk eller behöver vara borta. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och spännande. På en förskola finns det helt enkelt tusen miljoner saker att göra. Sånt som är underbart och utvecklande och sånt som emellanåt kräver en ängels tålamod. 

Det kan t ex handla om omsorg (klä på och av, hjälp med måltider och hygien), och pedagogisk verksamhet (lek inne och ute, samt undervisning för de allra yngsta barnen i allt från språklig utveckling till matematik och naturvetenskap).

Jobba som barnskötare

Som barnskötare jobbar du i förskolan med de allra yngsta barnen. Ofta är barngruppen uppdelad i 1-3 och/eller 3-5 år.

Som vikarierande barnskötare hjälper du den ordinarie personalen i det dagliga arbetet på förskolan. Det kan t ex handla om omsorg (klä på och av, hjälp med måltider och hygien) och pedagogisk verksamhet (lek inne och ute, samt undervisning för de allra yngsta barnen i allt från språklig utveckling till matematik och naturvetenskap).