Jobbet som vikarie i skola och förskola

Att vara vikarie i skola och förskola är världens roligaste jobb. Och ett riktigt hjälteuppdrag! Du får en glimt rakt in i framtiden och en chans att vara en förebild för vuxenvärlden. Jobbet är inte alltid enkelt. Men ingen förväntar sig att du ska kunna allt. Däremot måste du som är vikarie – precis som alla superhjältar – våga ta initiativ och klara av att ta instruktioner. Och en sak kan du vara säker på – den som jobbar som vikarie tränar skills som räcker livet ut. Oavsett vart du är på väg.

Här kan du läsa mer om de olika uppdragen i skola och förskola.

Pamoja-vikarie i sandlåda

Vikarie i förskola

Som vikarie i förskolan hjälper du till i det dagliga arbetet när ordinarie personal är sjuk eller behöver vara borta. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och spännande. På en förskola finns det helt enkelt tusen miljoner saker att göra. Sånt som är underbart och utvecklande och sånt som emellanåt kräver en ängels tålamod.

Det kan t ex handla om omsorg (klä på och av, hjälp med måltider och hygien), och pedagogisk verksamhet (lek inne och ute, samt undervisning för de allra yngsta barnen i allt från språklig utveckling till matematik och naturvetenskap).

Vikarie i grundskola

Som vikarie i grundskolan jobbar du ofta som klasslärare och undervisar en klass i flera ämnen. Det kan t ex vara svenska, matte och SO. Du hjälper också till mellan lektioner; på raster och under måltider.

Skolgård med två personer som vikarierar på fritids.

Vikarie på fritids

Som vikarie på fritids har du oftast hand om de yngre eleverna efter ordinarie skoltid. Ibland ingår i uppdraget att avlasta även under lektionstid. På fritids är fokus vanligtvis på att träna socialt samspel genom lek, idrott och kreativa aktiviteter.

Ämneslärare på högstadiet och gymnasiet

För dig som är intresserad av att vikariera som ämneslärare på högstadiet och gymnasiet finns många inriktningar att välja mellan. På de här nivåerna är det viktigt att du verkligen behärskar dina ämnen.

Oftast finns det en färdig lektionsplanering som du följer, men ibland är förutsättningarna annorlunda och då är det bra att vara kreativ och duktig på att snabbt hitta alternativa lösningar! Hos oss får du tillgång till smarta verktyg som du kan använda om planering saknas, för du måste vara beredd på att förbereda delar av undervisningen. 

En del av rollen handlar om hantera relationer med elever, lärare och föräldrar. Att lyssna, fråga, sätta gränser och uppmuntra. Uppdraget handlar såklart alltid om att vara en vuxen förebild.

Man framför whiteboard som vikarierar på vuxenutbildning.

Vikarie på Vuxenutbildning

För dig som är intresserad av att vikariera inom vuxenutbildningen (gymnasieutbildning för vuxna elever) finns många ämnen att välja mellan. Dessutom finns olika praktiska yrkesutbildningar.

Det är vanligt att våra vikarier undervisar i t ex Svenska för Invandrare (SFI), Svenska som Andraspråk (SvA). Här möter du elever från hela världen som kan ha lång yrkes- och livserfarenhet, men som är nyanlända i Sverige.

I rollen som vikarie inom vuxenutbildningen är färdigheter som kommunikation, samarbete, och problemlösning särskilt användbara!

Elevassistent i anpassad grundskola

Som resurs och elevassistent i anpassad grundskola hjälper du ordinarie personal med att stötta barn och elever med behov av särskilt stöd under hela skoldagen; i klassrummet såväl som vid olika aktiviteter. En del av arbetet kan innebära omvårdande arbetsuppgifter som exempelvis att förflytta sig eller komma ihåg att ta mediciner. Du får alltid instruktioner och arbetsledning från ansvarig lärare på plats.

Kvinna vikarierar som barnskötare och leker med barn på lekplats .

Jobba som barnskötare

Som barnskötare jobbar du i förskolan med de allra yngsta barnen. Ofta är barngruppen uppdelad i 1-3 och/eller 3-5 år.

Som vikarierande barnskötare hjälper du den ordinarie personalen i det dagliga arbetet på förskolan. Det kan t ex handla om omsorg (klä på och av, hjälp med måltider och hygien) och pedagogisk verksamhet (lek inne och ute, samt undervisning för de allra yngsta barnen i allt från språklig utveckling till matematik och naturvetenskap).